Ośrodek szkoleniowy

Ośrodek Szkoleniowo Badawczy Nidzica

Nowoczesny obiekt szkoleniowo-badawczy w Nidzicy

Ośrodek Szkoleniowo Badawczy to nowoczesny obiekt z ponad 400-metrową halą szkoleniową, przystosowaną również do zajęć praktycznych z zastosowaniem maszyn i urządzeń oraz w pełni wyposażoną salą konferencyjną o powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych. W budynku znajduje się również 10 pokoi hotelowych oraz zaplecze gastronomiczne. Integralną częścią ośrodka są trzy poligony szkoleniowe do budowy linii oraz prac pod napięciem nn, SN i WN zlokalizowane na działce 2 hektarów.

Wiśniewski
Wiśniewski

Pierwsze szkolenie sytemu wtaczania kabli metoda ciśnieniową  WATUCUB

Ośrodek Szkoleniowy Nidzica

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie

Poligony szkoleniowe

Poligony WN, SN i nn wybudowane są jako linie napowietrzne. Dodatkowo poligon nN ma wyodrębnioną linię kablową. Taki układ poligonu umożliwia szkolenia w zakresie wszystkich opracowanych technologii prac pod napięciem.

Ośrodek oferuje również szkolenia w zakresie wtłaczania kabli, wciągania kabli, montażu i wymiany muf i głowic oraz budowy linii WN, SN, nn.

Pragniemy poinformować, że jako pierwsi w Polsce wprowadzamy szkolenie dla osób chętnych rozpocząć prace w elektroenergetyce, a nie mających do tego odpowiedniego wykształcenia.

Podstawowe szkolenia oferowane przez Ośrodek przedstawione są poniżej.
Jeśli oferta nie wyczerpuje Państwa potrzeb prosimy o kontakt, a postaramy się sprostać stawianym potrzebom i oczekiwaniom. Naszym mottem jest: Szkolić z pasją i profesjonalnie

Ośrodek Szkoleniowo Badawczy Wiśniewski

Oferujemy szkolenia

Szkolenia w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Szkolenie w celu przygotowania zawodowego - elektryk, elektroenergetyk

Szkolenie to ma na celu wyszkolenie kadry chcącej pracować w zawodzie elektryk lub elektroenergetyk, a nie mającej wykształcenia w tym zakresie. Braki kadrowe w elektroenergetyce zawodowej oraz w firmach wykonujących prace na ich rzecz lub w firmach związanych z branżą budowlaną powodują, że zawód ten jest i nadal będzie zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Szkolenie kierowane jest do osób chcących się przebranżowić.

Spośród firm szkolących jesteśmy pierwszą, która wdraża tego typu szkolenie.
Oferta szkolenia w celu przygotowania zawodowego – elektryk, elektroenergetyk

Szkolenia dla szkół średnich technicznych

Szkolenie to ma na celu przybliżenie uczniom szkół średnich technicznych zawodu elektryka lub elektroenergetyka. Braki kadrowe w elektroenergetyce zawodowej oraz w firmach wykonujących prace na ich rzecz lub w firmach związanych z branżą budowlaną powodują, że zawód ten jest i nadal będzie zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Szkolenie kierowane jest do uczniów w celu zachęcenia ich do pozostania w zawodzie. Na szkoleniu pokazujemy różne kierunki rozwoju w zawodzie elektryk i elektroenergetyk.

Spośród firm szkolących jesteśmy pierwszą, która wdraża tego typu szkolenie.
Oferta szkolenia dla szkół średnich technicznych

Szkolenie wtłaczanie/wciąganie kabli WATUCAB

Ośrodek Szkoleniowo Badawczy w Nidzicy jako pierwszy w Polsce wprowadził nowoczesne metody szkolenia wtłaczania kabli SN, WN lub NN w rury osłonowe (rurociągi kablowe) nowoczesną metodą WATUCAB.

Metoda ta umożliwia wtłaczanie kabli elektroenergetycznych w rurociągach na dużych odległościach w różnych warunkach terenowych. Kabel elektroenergetyczny jest wprowadzany do rurociągu kablowego za pomocą urządzenia podającego wyposażonego w zestaw trzech rolek popychających oraz głowicy do której doprowadzana jest woda pod ciśnieniem. Na ciągnięty kabel montowany jest wodoszczelny tłoczek, który pod wpływem ciśnienia wody wytwarza siłę ciągnącą. Zastosowanie trzech rolek popychających służy do wspomagania procesu ciągnięcia kabla. Użycie  wody jako ośrodka transportującego kabel powoduje zmniejszenie tarcia kabla o ściankę rury osłonowej co wpływa na wydłużenie odcinków wprowadzanych kabli elektroenergetycznych w stosunku do tradycyjnych metod jakimi są np. wprowadzanie poprzez linkę ciągnąca lub rolki popychające. Powyższa technologia jest przyjazna środowisku.

Gdzie stosować metodę WATUCAB?

Metoda ta sprawdza się w obszarach, gdzie występują trudności w układaniu kabli metodami tradycyjnymi:

  • przejścia przez rzeki, jeziora lub lasy;
    miejsca ochrony przyrody takie jak parki narodowe lub krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.;
  • tereny mające wpływ na odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości, czy koszty związane z czasem realizacji inwestycji;
  • tereny silnie zurbanizowane.
^

Szkolenie budowa linii nn

^

Szkolenie budowa linii SN

^

Szkolenie budowa linii WN

^

Szkolenie montaż/wymiana muf i głowic SN 15 kV

^

Szkolenie montaż/wymiana muf i głowic WN 110 kV

^

Szkolenie montaż/wymiana muf i głowic NN 220 kV

^

Szkolenie montaż/wymiana muf i głowic NN 400 kV

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas na adres: szkolenia@wisniewski-nidzica.pl

Masz pytania?

szkolenia wysokie napięcie

Referencje:

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.