Pomiary wysokiego napięcia

System rezonansowy WRV 83/260T

System pomiarowy o roboczej nazwie WRV 83/260T niemieckiej firmy HighVolt to nic innego jak potężny transformator wysokiego napięcia umieszczony na trzy osiowej naczepie ciągnika siodłowego o długości 11 m, wysokości 4 m i masie brutto około 34 ton.

System rezonansowy WRV 83/260T jest w stanie wykonać próbę napięciową rozdzielnicy GIS, linii kablowej czy innego obiektu energetycznego którego pojemność minimalna wynosi 17,4 nF co np. odpowiada długości linii kablowej 110 kV 500 mm2 około 30 m. System jest w stanie wygenerować napięcie przemienne ciągłe w funkcji czasu o napięciu pomiędzy 26 a 260 kV i częstotliwości w zakresie pomiędzy 20 do 300 Hz zgodnie z normą IEC 60840.

Specjalistyczny sprzęt

Maksymalne obciążenie systemu pomiarowego:

  • dla kabli 110 kV, próba 2Uo=128 kV, max.3,909 uF, co umożliwia wykonanie badań odbiorczych linii o przekroju 500 mm2 o długości do 20 km
  • dla kabli 220 kV, próba 2Uo=254 kV, max.1,651 uF, co umożliwia wykonanie badań odbiorczych linii o przekroju 1000 mm2 o długości do 10 km

Warto zaznaczyć że prezentowana przyczepa do badań rezonansowych jako jedyne urządzenie w Polsce pozwala powtórzyć badania fabryczne odbiorcze kabla (FAT) tym samym napięciem przemiennym co w fabryce w miejscu zainstalowania linii kablowej (SAT).

Badania odbywają się zgodnie z zapisami norm IEC 60840 i IEC 62067, które określają następujące warunki badań:

  • badanie w miejscu zainstalowania linii kablowej
  • częstotliwość w zakresie pomiędzy 20 a 300 Hz napięcia AC
  • wartość napięcia probierczego 2Uo
  • czas trwania próby – jedna godzina

Możliwe są również badania innych elementów infrastruktury energetycznej jak chociażby wysokiego napięcia izolowanych gazem SF6 (GIS) których pojemność jednej fazy nie jest niższa jak 17,4 nF. Badanie rozdzielnic GIS odbywa się tym samym kształtem napięcia jednak zakres częstotliwości mieści się w zakresie pomiędzy 10 a 150 Herców.

 

WRV 83-260T
Specjalistyczny sprzęt
WRV 83-260T

Oferujemy usługi w zakresie:

^

Pomiary wysokiego napięcia

^

Pomiary średniego napięcia

^

Instalacje elektryczne

^

Sieci napowietrzne i kablowe

^

Oświetlenie i iluminacja

^

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

^

Horyzontalne przewierty sterowane

^

System diagnostycznego transformatora TDS 146

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.