Usługi

Wiśniewski Nidzica

Generalny wykonawca robót instalacyjnych

Do wykonywania robót instalacyjnych firma posiada własny sprzęt budowlany zarówno podstawowy, pomocniczy jak i specjalistyczny. Dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym oraz ciężkim sprzętem budowlanym typu koparki, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe, dostawcze, podnośniki koszowe, rusztowania, wciągarki do kabli, urządzenia przeciskowe.

Posiadamy mobilne laboratorium do badania kabli do 30kV, ponadto jako pierwsi w Polsce zakupiliśmy Mobilny System Rezonansowy ze zmienną częstotliwością do testowania kabli 110kV, 220kV i 400kV.

Wykonujemy roboty elektroenergetyczne w zakresie sieci zewnętrznych nn, SN i WN, przyłączy kablowych i napowietrznych, instalacji wewnętrznych. Prowadzimy dozór i eksploatację w zakresie obsługi, konserwacji, bieżących napraw, prac kontrolno-pomiarowych sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom ze strony inwestorów rozwijamy zaplecze techniczne, zatrudniamy doświadczonych specjalistów oraz dbamy o interesy Klientów na każdym etapie realizacji powierzonego zlecenia.

Wiśniewski

Stosujemy śmigłowiec

do szkoleń w zakresie prac pod wysokim napięciem

WATUCAB

wtłaczamy kable systemem WATUCAB

Specjalistyczny sprzęt

Oferujemy usługi w zakresie:

^

Pomiary wysokiego napięcia

^

Pomiary średniego napięcia

^

Instalacje elektryczne

^

Sieci napowietrzne i kablowe

^

Oświetlenie i iluminacja

^

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

^

Horyzontalne przewierty sterowane

^

System diagnostycznego transformatora TDS 146

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.