Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

Bezinwazyjna metoda pomiarowa

Usługa diagnostyki kabli elektroenergetycznych świadczona w oparciu o innowacyjną technologię – to bezinwazyjna metoda pomiarowa, która pozwoli na ocenę jakości wykonanych prac montażowych dla linii kablowych oraz do działań prewencyjno-diagnostycznych. Usługa świadczona będzie przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz specjalistycznych urządzeń i metod pomiarowo – diagnostycznych – aparatura pomiarowa DAC MV20.

Iluminacje i oświetlenie
Wiśniewski

Oferujemy usługi w zakresie:

^

Pomiary wysokiego napięcia

^

Pomiary średniego napięcia

^

Instalacje elektryczne

^

Sieci napowietrzne i kablowe

^

Oświetlenie i iluminacja

^

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

^

Horyzontalne przewierty sterowane

^

System diagnostycznego transformatora TDS 146

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.