Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.

Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne
UsługiSzkolenia

Szanowni Państwo

Pragniemy podziękować za udział w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych”, która odbyła się w Hotelu Willa Port w Ostródzie oraz Ośrodku Szkoleniowo Badawczym w Nidzicy w dniach 5-7.09.2023r.

Cieszymy się, że dzięki Państwa obecności konferencja mogła zrealizować postawione cele i odbyć się z sukcesem. Dziękujemy także za objęcie konferencji patronatem oraz partnerstwo podmiotów, bez których wsparcia konferencja nie mogłaby się odbyć. 

Mamy nadzieję, że konferencja była dla Państwa okazją do inspirującej wymiany doświadczeń i informacji w zakresie branży elektroenergetycznej oraz umożliwiła poznanie nowych rozwiązań i technologii z tego zakresu. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie .Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz rozwoju i promowania naszej branży.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Budujemy instalacje elektroenergetyczne

Zawsze z prądem technologicznego postępu, korzystając ze zdobyczy nauki i cywilizacji – firma Wiśniewski już trzecią dekadę świadczy usługi elektroenergetyczne w Polsce i Europie.

Naszymi klientami są zakłady energetyczne, operatorzy sieci energetycznych, ale również prywatne przedsiębiorstwa, które cenią doświadczenie i wysokie kwalifikacje naszych specjalistów, widząc w nas godnego zaufania partnera biznesowego.

Ośrodek szkoleniowo-badawczy

Ośrodek Szkoleniowo Badawczego to nowoczesny obiekt z ponad 400-metrową halą szkoleniową, przystosowaną również do zajęć praktycznych z zastosowaniem maszyn i urządzeń oraz w pełni wyposażoną salą konferencyjną o powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych.

Szkolenia i usługi dla energetyki

USŁUGI

Utworzenie innowacyjnego produktu sieciowego pn. Ośrodek Szkoleniowo–Badawczy Wiśniewski w miejscowości Nidzica

w okresie od 6.01.2020 r. do 28.02.2022 r.

Projekt obejmuje:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktu sieciowego poprzez powiązania kooperacyjne pomiędzy partnerami projektu oraz pakietowanie oferowanych przez nie usług.
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo- warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
  • stworzenie nowego innowacyjnego produktu.

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.