Utworzenie innowacyjnego produktu sieciowego pn. Ośrodek Szkoleniowo–Badawczy Wiśniewski

Projekt zakłada stworzenie nowego, innowacyjnego produktu sieciowego pn. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wiśniewski

Projekt obejmuje:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktu sieciowego poprzez powiązania kooperacyjne pomiędzy partnerami projektu oraz pakietowanie oferowanych przez nie usług.
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo- warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
 • stworzenie nowego innowacyjnego produktu.

W ramach projektu zostaną wykonane:

 • budowa budynku szkoleniowo-noclegowego
 • budowa i wyposażenie poligonów do ćwiczeń praktycznych
 • opracowanie i wdrożenie standardów funkcjonowania i promocji produktu

W ramach projektu wnioskodawca oraz partner stworzą pakiet usługowo-produktowy, który składać się będzie z elementów takich jak:

 • szkolenia teoretyczne z zakresu elektroenergetyki – zarówno w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności, jak podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • szkolenia praktyczne z zakresu elektroenergetyki odbywające się na poligonie szkoleniowym –zarówno w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności, jak
  podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • usługi noclegowe – w związku z ofertą skierowaną do klientów z całej Polski oraz szkoleniami trwającymi kilka dni ośrodek zapewniał będzie bazę noclegową

Cele projektu:

Utworzenie innowacyjnego produktu sieciowego pn. Ośrodek Szkoleniowo–Badawczy Wiśniewski w miejscowości Nidzica w okresie od 6.01.2020 r. do 28.02.2022 r.

Cele szczegółowe:

 • rozwój działalności gosp. i wzrost konkurencyjności 2 MŚP w okresie 6.01.2020-28.02.2022 dzięki utworzeniu produktu sieciowego pn. Ośrodek Szkoleniowo –Badawczy Wiśniewski,
  integracja działalności 2 MŚP w ramach podjętej współpracy w okresie 6.01.2020-28.02.2022,
 • utworzenie 5 nowych miejsc w Ośrodku będących alternatywą dla zatrudnienia w rolnictwie w okresie 6.01.2020-28.02.2022,
 • aktywizacja społeczno-gospodarcza w gm. Nidzica i gm. przyległych w okresie 6.01.2020-28.02.2022, dzięki utworzeniu produktu sieciowego.
 • Utworzenie produktu sieciowego wpłynie na rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności firm w obszarze realizacji proj. i przyległym, zintegruje dwa współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa, wpłynie na wzrost liczby pozarolniczych miejsc pracy w regionie oraz zaktywizuje społeczeństwo.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 28 771 173.79 PLN
Kwota dofinansowania: 16 372 838.74 PLN

Beneficjent:

Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o. o.
ul. Poznańska 258
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 9840210767

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.