Pomiary średniego napięcia

Centrix 1 z VLF 54 i OWTS MV20

Najnowocześniejszy system pomiarowy do lokalizacji uszkodzeń, prób napięciowych i diagnostyki kabli niskiego i średniego napięcia Centrix 1 z VLF 54 i OWTS MV20.

Nasze nowoczesne mobilne laboratorium pomiarowe do kabli na bazie VW Crafter z systemem pomiarowym Centrix 1 z VLF 0.1 Hz i OWTS M60 pozwala a wykonanie następujących badań zgodnie z PN-EN 60060-3:2008 Wysokonapięciowa technika probiercza PN-HD 620 S2:2010 PN-HD 621 S1:2003 PN-EN 60270:2003P Pomiary wyładowań niezupełnych:

Badania odbiorcze oraz diagnostyka kabli po ułożeniu o napięciu nominalnym 6 – 30 kV:

  • identyfikacja faz,
  • pomiar rezystancji żył głównych i żył powrotnych,
  • pomiar rezystancji izolacji głównej (2,5 ; 5 lub 10 kV),
  • pomiar rezystancji izolacji zewnętrznej kabla (5 kV),
  • próba napięciowa izolacji zewnętrznej DC 5 kV 1min,
  • pomiar pojemności,
  • próba napięciowa izolacji głównej DC 0…80 kV lub VLF 0.1 Hz 0….54 kV
    (diagnostyka WNZ) opcja pomiar wyładowań niezupełnych z detekcją miejsc ich powstawania za pomocą systemu OWTS MV20 0….60 kV DAC

Pełna lokalizacja uszkodzeń kabli średniego i wysokiego (110 kV) napięcia metodami nisko i wysokonapięciowymi bez potrzeby dopalania uszkodzonej izolacji.

pomiary średniego napięcia
pomiary średniego napięcia

Oferujemy usługi w zakresie:

^

Pomiary wysokiego napięcia

^

Pomiary średniego napięcia

^

Instalacje elektryczne

^

Sieci napowietrzne i kablowe

^

Oświetlenie i iluminacja

^

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

^

Horyzontalne przewierty sterowane

^

System diagnostycznego transformatora TDS 146

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.