Horyzontalne przewierty sterowane

Usługa horyzontalnych przewiertów sterowanych przy użyciu:

  • Wiertnicy do przewiertów sterowanych typu TJ 2808 S wraz z technologią pokonywania przeszkód terenowych metodą bezwykopową
  • TERRA MINI – JET MJLV 1400 – pozwalającą na wykonywanie przewiertów sterowanych na odległości do 120 m i średnice poszerzania do 260 mm (w zależności od warunków gruntowych)
Iluminacje i oświetlenie
Iluminacje i oświetlenie

Oferujemy usługi w zakresie:

^

Pomiary wysokiego napięcia

^

Pomiary średniego napięcia

^

Instalacje elektryczne

^

Sieci napowietrzne i kablowe

^

Oświetlenie i iluminacja

^

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

^

Horyzontalne przewierty sterowane

^

System diagnostycznego transformatora TDS 146

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.