Specjalistyczne szkolenie z prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów

Termin realizacji szkolenia/kursu:

20.06.2022 -08.07.2022

Cena jednostkowa netto szkolenia/kursu merytorycznego* **

*Cena dotyczy szkolenia organizowanego dla grupy min. 10 osób. W przypadku mniejszej ilości kursantów cena do indywidualnego ustalenia.
**Cena dla grup indywidualnych cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/kursie.

7000 zł netto

Termin przyjmowania zgłoszeń:

17 czerwca, 2022

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas na adres: szkolenia@wisniewski-nidzica.pl

Bio prowadzącego:

INSTRUKTOR

  • z wykształcenia inżynier elektryk, elektrotechnik lub pokrewny,
  • instruktor prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV
  • uprawnienia UDT do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego – podest ruchomy przejezdny
  • zna zasady prowadzenia szkoleń w tym ich organizacji i przekazywania wiedzy merytorycznej
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych
  • ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym szkolenia doskonalące i aktualizujące posiadane uprawnienia

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.