Specjalistyczne szkolenie odłączania i podłączania pod napięciem uziemień w liniach napowietrznych do 20 kV dla elektromonterów

Termin realizacji szkolenia/kursu:

11.07.2022

Cena jednostkowa netto szkolenia/kursu merytorycznego* **

*Cena dotyczy szkolenia organizowanego dla grupy min. 10 osób. W przypadku mniejszej ilości kursantów cena do indywidualnego ustalenia.
**Cena dla grup indywidualnych cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/kursie.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

6 lipca, 2022

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas na adres: szkolenia@wisniewski-nidzica.pl

Bio prowadzącego:

INSTRUKTOR

  • z wykształcenia inżynier elektryk, elektrotechnik lub pokrewny,
  • instruktor odłączania i podłączania pod napięciem uziemień w liniach napowietrznych do 20 kV
  • zna zasady prowadzenia szkoleń w tym ich organizacji i przekazywania wiedzy merytorycznej
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych
  • ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym szkolenia doskonalące i aktualizujące posiadane uprawnienia

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.