Polityka prywatności

Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuł Elektryczne Wiśniewski Nidzica
Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Klientom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. U. UE L 119/1, zwanego dalej RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669).

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego serwisu internetowego, a przede wszystkim:

 • Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
 • Kto jest odbiorcą danych osobowych?
 • Jakie dane są przetwarzane?
 • Jaki jest cel przetwarzania danych?
 • W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?
 • Jak długo dane są przetwarzane?
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?
 • Komu udostępniamy dane?
 • Czy dane są przekazywane poza EOG?

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest przedsiębiorstwo: Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuł Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o., ul. Poznańska 258, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS: 0000535541, NIP: 9840210767, REGON: 360333599, reprezentowany przez Prezesa Zarządu, Pana Wiktora Wiśniewskiego.

To Administrator – usługodawca serwisu internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt: biuro@wisniewski-nidzica.pl, tel.: 89 625-66-77 lub adres: ul. Traugutta 20, 13-100 Nidzica.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą danych osobowych jest Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuł Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o., ul. Poznańska 258, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS: 0000535541, NIP: 9840210767, REGON: 360333599, reprezentowany przez Prezesa Zarządu, Pana Wiktora Wiśniewskiego.

Jakie dane są przetwarzane?

W naszych serwisach internetowych zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

1. Formularz kontaktowy:
Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

Dane jakie przetwarzamy w celu kontaktu z nami to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podczas Twojej aktywności w serwisach internetowych zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

 • Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 • Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia;
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy);
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, tj. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Zakładu Usługowo Handlowego Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Twoje dane mogą zostać także udostępnione na miejscu do wglądu instytucjom państwowym oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym kontrole czy audyt w Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. oraz jednostkom prowadzonym przez spółkę.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z prowadzoną przez Zakładu Usługowo Handlowego Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze Administrator zanim skorzysta z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawsze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO. Aktualnie Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. nie korzysta z usług podmiotów mających siedzibę poza EOG.

Jaki odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewnia Administrator?

1. Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych.
2. Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
3. W miarę potrzeb i możliwości Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga anonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16 listopada 2021 r.

POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: https://www.wisniewski-nidzica.pl
2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Pana/Pani przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na używanie przez nas Cookies lub jeśli chce Pan/Pani ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinien Pan/powinna Pani zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisu.
3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
4. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:
szybszego działania i ułatwiania ich używania;
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
analizowania ruchu na stronie.
7. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora.
11. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem: wszystkoociasteczkach.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (formularz):

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o., ul. Poznańska 258, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS: 0000535541, NIP: 9840210767, REGON: 360333599, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
b) Kontakt do AOD: ul. Traugutta 20, 13-100 Nidzica, biuro@wisniewski-nidzica.pl
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia Pana/Pani sprawy, która została zgłoszona/wysłana do Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. przez formularz kontaktowi.
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą Pani/Pana danych osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność zrealizowania poprawności usługi, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu.
e) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na miejscu do wglądu specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, monitoring, kontrolę bądź audyt w Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o., bądź jednostkom prowadzonym przez spółkę.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt w sprawie realizacji usługi. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.