Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne

System diagnostycznego transformatora TDS 146

Innowacyjna usługa diagnostyki transformatorów przy użyciu systemu diagnostycznego transformatora TDS 146

Proponowany system cha­rakteryzuje się możliwością zbadania elementów transformatora bez potrzeby demontażu części aktywnej (rdzeń wraz z uzwojeniami i klatką wybierakową). W porównaniu ze stan­dardami eksploatacyjnymi, w proponowanym systemie w sposób planowy można określić: potrzebę, termin i zakres prac konserwacyjnych zapobiegających awarii.