Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne

Sieci napowietrzne i kablowe

Mocną strona naszej oferty jest wykonywanie sieci napowietrznych i kablowych w zakresie nn, Sn i WN.
Naszymi Klientami są koncerny energetyczne, a także Klienci indywidualni na terenie całego kraju.

Wykonujemy prace takie jak:

  • budowa nowych sieci napowietrznych i kablowych (nn, Sn i Wn)
  • remonty sieci napowietrznych i kablowych (nn, Sn i Wn)
  • konserwacja sieci napowietrznych i kablowych (nn, Sn i
  • budowa i remonty stacji transformatorowych (Sn i Wn)
  • konserwacja stacji transformatorowych (Sn i Wn)