Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne

Park maszynowy

Dysponujemy sprzętem niezbędnym do wykonywania prac:

  • na liniach napowietrznych i kablowych (budowy i remontu) również w ciężkich warunkach,
  • do pomiaru i diagnostyki kabli (nn, Sn i Wn),
  • profesjonalnym sprzętem do wykonywania instalacji w obiektach biurowych i przemysłowych.