Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne

Diagnostyka kabli elektroenergetycznych

Usługa diagnostyki kabli elektroenergetycznych świadczona w oparciu o innowacyjną technologię – to bezinwazyjna metoda pomiarowa, która pozwoli na ocenę jakości wykonanych prac montażowych dla linii kablowych oraz do działań prewencyjno-diagnostycznych. Usługa świadczona będzie przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz specjalistycznych urządzeń i metod pomiarowo – diagnostycznych – aparatura pomiarowa DAC MV20.