Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne

Pomiary wysokiego napięcia

I stało się! Po ponad 10ciu latach eksploatacji w Europie podobnych systemów probierczych, pierwsze urządzenie do badań odbiorczych metodą rezonansu o zmiennej częstotliwości rozpoczęło pracę w Polsce.

duza

System pomiarowy o roboczej nazwie WRV 83/260T niemieckiej fi rmy HighVolt to nic innego jak potężny transformator wysokiego napięcia umieszczony na trzy osiowej naczepie ciągnika siodłowego o długości 11 m, wysokości 4 m i masie brutto około 34 ton.

System rezonansowy WRV 83/260T jest w stanie wykonać próbę napięciową rozdzielnicy GIS, linii kablowej czy innego obiektu energetycznego którego pojemność minimalna wynosi 17,4 nF
co np. odpowiada długości linii kablowej 110 kV 500 mm2 około 30 m. System jest w stanie wygenerować napięcie przemienne ciągłe w funkcji czasu o napięciu pomiędzy 26 a 260 kV i częstotliwości w zakresie pomiędzy 20 do 300 Hz zgodnie z normą IEC 60840.


Maksymalne obciążenie systemu pomiarowego wynosi:

a) dla kabli 110 kV, próba 2Uo=128 kV, max.3,909 uF, co umożliwia wykonanie badań odbiorczych linii o przekroju 500 mm2 o długości do 20 km
b) dla kabli 220 kV, próba 2Uo=254 kV, max.1,651 uF, co umożliwia wykonanie badań odbiorczych linii o przekroju 1000 mm2 o długości do 10 km

Warto zaznaczyć że prezentowana przyczepa do badań rezonansowych jako jedyne urządzenie w Polsce pozwala powtórzyć badania fabryczne odbiorcze kabla (FAT) tym samym napięciem
przemiennym co w fabryce w miejscu zainstalowania linii kablowej (SAT).


Badania odbywają się zgodnie z zapisami norm IEC 60840 i IEC 62067 które określają następujące warunki badań:

a) badanie w miejscu zainstalowania linii kablowej
b) częstotliwość w zakresie pomiędzy 20 a 300 Hz napięcia AC
c) wartość napięcia probierczego 2Uo
d) czas trwania próby – jedna godzina

Możliwe są również badania innych elementów infrastruktury energetycznej jak chociażby wysokiego napięcia izolowanych gazem SF6 (GIS) których pojemność jednej fazy nie
jest niższa jak 17,4 nF. Badanie rozdzielnic GIS odbywa się tym samym kształtem napięcia jednak zakres częstotliwości mieści się w zakresie pomiędzy 10 a 150 Herców.

Zasady działania:

Uzyskanie rezonansu szeregowego (rezonansu napięć) możliwe jest przy szeregowym podłączeniu obiektu o pewnej pojemności (kabla, rozdzielnicy GIS) oraz indukcyjności, w tym przypadku cewki (transformator mocy).

Transformator wzbudzający w automatycznym procesie podnoszenia napięcia wejściowego pozwala poprzez transformator mocy z podłączonym obiektem pojemnościowym uzyskać napięcie próby ustalone wcześniej przez obsługę w zakresie od 26 do 260 kV. Następnie układ kontroli systemu probierczego synchronizuje sygnał rezonansowy w zakresie od 300 Hz w dół do 20 Hz. Znaleziona częstotliwość rezonansu np. 50Hz zostaje automatycznie utrzymywana a komputer sterujący rozpoczyna odliczanie czasu próby. W trakcie próby możliwy jest pomiar wyładowań niezupełnych w badanym obiekcie w sposób punktowy (maksymalny zarejestrowany poziom wyładowań niezupełnych w czasie próby mierzony na wejściu sygnału probierczego poprzez kondensator sprzęgający).

urządzenie do badań odbiorczych

Parametry urządzenia:

Rezonansowy system probierczy o zmiennej częstotliwości
Typ: WRV 83/260T
Producent: HighVolt
Napięcie probiercze: 26….260 kV AC
Częstotliwość znamionowa: 20…300 Hz
Maksymalny prąd rez: 83 A
Obciążenie przy 20 Hz: 3,9 uF / 160 kV 1,65 uF / 260 kV
Obciążenie przy 300 Hz: 17,4 nF
Zasilanie: 3x400V~ min. 360 kVA
System pomiarowy WNZ: SPEC Compact
Wymiary przyczepy [m]: 11x4x2,5
Waga brutto: 34 t