Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne

Pomiary średniego napięcia

Najnowocześniejszy system pomiarowy do lokalizacji uszkodzeń, prób napięciowych i diagnostyki kabli niskiego i średniego napięcia Centrix 1 z VLF 54 i OWTS MV20.

Nasze nowoczesne mobilne laboratorium pomiarowe do kabli na bazie VW Crafter z systemem pomiarowym Centrix 1 z VLF 0.1 Hz i OWTS M60 pozwala a wykonanie następujących badań zgodnie z PN-EN 60060-3:2008 Wysokonapięciowa technika probiercza PN-HD 620 S2:2010 PN-HD 621 S1:2003 PN-EN 60270:2003P Pomiary wyładowań niezupełnych:

Badania odbiorcze oraz diagnostyka kabli po ułożeniu o napięciu nominalnym 6 – 30 kV:

  • identyfikacja faz
  • pomiar rezystancji żył głównych i żył powrotnych
  • pomiar rezystancji izolacji głównej (2,5 ; 5 lub 10 kV)
  • pomiar rezystancji izolacji zewnętrznej kabla (5 kV)
  • próba napięciowa izolacji zewnętrznej DC 5 kV 1min
  • pomiar pojemności
  • próba napięciowa izolacji głównej DC 0…80 kV lub VLF 0.1 Hz 0….54 kV
  • (diagnostyka WNZ) opcja pomiar wyładowań niezupełnych z detekcją miejsc ich powstawania za pomocą systemu  OWTS MV20 0….60 kV DAC

Pełna lokalizacja uszkodzeń kabli średniego i wysokiego (110 kV) napięcia metodami nisko i wysokonapięciowymi bez potrzeby dopalania uszkodzonej izolacji.